İçeriğe geç

Sivil Toplum Kuruluşları nedir 5 sınıf

Sivil Toplum Kuruluşları Nedir: 5 Sınıf

Sivil Toplum Kuruluşları (STK’lar) toplumsal yaşamın çeşitli alanlarının etkinliğini, katılımını ve sorumluluğunu açıklamak için geniş bir tanımdır. STK’lar toplumsal hareketler, örgütler, dernekler, vakıflar, sendikalar, kuruluşlar, meclisler, kamu kurumları ve bireylerden oluşan geniş bir yelpazedir.

STK’ların çalışma alanları çok farklıdır; çevre, çalışma hakları, sağlık, eğitim, sosyal adalet, kadın hakları, çocuk hakları ve buna benzer konuların tümünü kapsar. STK’ların birçoğu, özellikle de uluslararası alana etki etme amacıyla, uluslararası platformda birlikte çalışır.

STK’lar genellikle 5 ana sınıfa ayrılır:

1. Toplumsal Hareketler

Toplumsal hareketler, örgütlenen, kişisel veya grup anlayışını öne çıkaran, toplumsal, siyasal, kültürel, ekonomik ve/veya çevresel değişikliklere ses çıkarmayı amaçlayan hareketlerdir.

2. Dernekler

Dernekler, yasal olarak tanımlanmış, kurallara tabi olmak üzere, belirli bir amaç için kurulmuş, özgürce organize olan ve üyelerinin katılımıyla denetim altında olan sivil toplum örgütleridir.

3. Vakıflar

Vakıflar, kişi ya da kurumsal varlıklar tarafından tasarruf edilecek maddi veya manevi kaynakların, kamu faydası gözetilerek, üyelerinin katılımıyla denetim altında olan sivil toplum örgütleridir.

4. Sendikalar

Sendikalar, işçilerin veya emekçilerin, işverenlerle aralarındaki ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkileri düzenlemek için, özgürce organize olan, belirli bir amaç için kurulmuş, üyelerinin katılımıyla denetim altında olan sivil toplum örgütleridir.

5. Kuruluşlar

Kuruluşlar, üyelerinin katılımıyla denetim altında olan, belirli bir amaç için kurulmuş, özgürce organize olan sivil toplum örgütleridir. Kuruluşlar, çevre, çalışma hakları, sağlık, eğitim, sosyal adalet, kadın hakları, çocuk hakları, çevre ve benzeri konularda çalışabilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir